Produkter i limfog

Våra limfogsprodukter
Från ek till limfog – en introduktion till en konstart

Kanske låter det nästan lite högfärdigt att påstå att limfog skulle vara en konstart. Ändå är det precis det vi menar. Därför vill vi gärna berätta för dig hur det går till när vi tar fram färdig limfog som du sedan kan använda.

Ungefär 80 % av all limfog vi skapar är i ek, ett träslag som vi ser som väldigt speciellt tack vare dess unika egenskaper. Vi tar oftast vår ek från Östeuropa där den är som allra bäst tack vare dess livliga och vackra ådring.

Att transformera ett växande och levande trä till en färdig limfogsskiva av ek är en relativt lång process som börjar med klyvning av den råa stocken i ett sågverk. Det här ger oss en möjlighet att välja vilken del av stocken som vi vill använda oss av. Vi föredrar oftast de yttre delarna, där det är minst kvist vilket långt senare i slutändan ger en finare limfog.

Den ack så viktiga torkningen

Nu är äntligen eken kapad och klyvd, men ännu har den inte uppnått rätt mognad att användas. Först behöver vi torka materialet för att göra det redo att användas i vår fina limfog.

Efter att vi har sågat upp stocken i plan, behöver eken vädras i upp till ett år för att träet ska stressa av och för att minska riskerna för att det ska röra på sig längre fram i tillverkningsprocessen. Efter att vårt numera ettåriga ekplank har legat och vilat är det så äntligen dags att kapa upp virket i ämnen, de delar som vi sedan limmar ihop och som du ser som stavar i din skiva.

De ämnen vi just har kapat upp, stoppar vi nu i luftkonditionerade torkar för att ge det sin slutgiltiga form. Även om det är möjligt att torka innan kapning, föredrar ändå vi på Nissabo att ta fram rätt dimensioner redan innan den sista torkningen. Det ger helt enkelt en snyggare färg.

Det finns också ytterligare en anledning att kapa virket innan torkning. När breda plank på över 200 millimeter ska torkas, finns nämligen en risk för det som kallas för kosvans, ett fenomen som som lätt uppstår på tjockare dimensioner av virke.

Den tidsödande torkningsprocessen

Som om det inte vore nog med att vår ek redan har legat och stressat av ett år, även torkningen tar sin lilla tid med minst 1 dag per millimeter. Det betyder att plank på 50 millimeter kan behöva ligga på torkning i upp till 65 dagar, alltså ytterligare två månader. Det här är något som vi övervakar ständigt och mycket noggrant, vi kan tyvärr inte bara låta det ligga i två månader i sträck. Det viktiga är att vi hela tiden bevakar fuktighetshalten i våra ämnen.

Så mäter vi fuktigheten i limfog av ek

När vårt trä nu har torkat i upp till två månader och vi ständigt har kontrollerat fuktigheten i materialet. För oss som mest säljer limfog som möbelfog är det viktigt att vi kan behålla fuktigheten på vår ek mellan 7 och 9 %. För att få denna kontroll använder vi oss av en fuktighetsmätare med små spikar som gör att vi kan nå in i kärnan på vårt trä för att mäta även där och inte bara på ytan, där materialet oftast är betydligt torrare. När vi nu har kontrollerat att virket verkligen är torrt, är det istället dags att hyvla och putsa det.

Från exakt hyvling till limning

För att skapa en limfog som håller i många, många år är det viktigt att använda sig av rikthyvlar. Det innebär att den första kuttern i hyveln gör ett spår i virket som träet sedan följer genom hela maskinen. Resultatet blir ett färdighyvlat ämne som är så rakt det går att göra med en differens på maximalt ett par hundradelar av en millimeter, vilket är en av de mest kritiska delarna av produktionen av limfog för att materialet ska bli 100 % tätt.

Efter hyvling är det dags att limma ihop materialet. Här sorterar vi varje träbit för hand för att säkerställa att färg och kontrast skiljer sig så lite som möjligt. Det här tycker vi på Nissabo är viktigt ur ett estetiskt perspektiv. Vi vill ha ett så homogent utseende som möjligt, även om tjusningen med massivt trä är att varje bit är unik och har sin egen karaktär. Det bästa och snyggaste resultatet får vi när vi går från ljust till mörkt så att det bildas en svag och mjuk övergång mellan träets kontraster.

Färdig limfog från den östeuropeiska ekskogen

Nu har många, många timmar lagts ner för att få till den perfekta limfogen. Trädet har avverkats i östra Europa, fraktats till sågverk, transporterats till oss i Smålandsstenar, stressats av, kapats, torkats, hyvlats och limmats. Nu är det egentligen bara en detalj kvar, vår limfog ska putsas.

Vår putslinje putsar den nylimmade fogen på både ovan- och undersida. Tack vare flexibla maskiner kan vi putsa allt från 5 millimeter tunna skivor till 105 millimeter tjocka diton och upp till 1050 millimeter breda skivor.

Själva putsningen görs hos oss i två omgångar med olika grovhet. I ett första stadie går vi på med ett grövre slippapper och därefter ett finare med mindre slipkorn som ger en fin och mjuk finish.

Nu har vi skapat vår berömda limfog av ek och gjort den klar för leverans. Det är trots allt inte så konstigt att vi säger att limfog är en konst.